Vyhledávaní

6 Afs 278/2016 - 54

6 Afs 278/2016 - 53

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl V senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánková a soudců
JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška V právní věci žalobce: David Lafata, bytem
Dubné 224, 373 84 Dubné, zastoupen JUDr. Irenou Pražanovou, advokátkou, se sídlem
V Dolině 1516/ 1a, 101 00 Praha 10, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem
Masarykova 31, 602 00 Brno, týkající se žalob proti rozhodnutím žalovaného ze dne 14. 3. 2016,
č. 9998/16/5200-10422-711919, č. 9996/16/5200-10422-711919, a č. 9995/16/5200-
10422-711919, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých

Budějovicích ze dne 23. 9. 2016, č. 51 Af 4/2016 - 30,
takto:

I. Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23. 9. 2016,
č.j.51Af4/2016-30, se zrušuje.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/