Vyhledávaní

2 Afs 53/2019 - 23 dokument judikátU S N E S E N Í


Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové
a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: Heavy Machinery
Services, a.s., se sídlem Jana Pernera 159, České Velenice, zastoupená Mgr. Petrem Opletalem,
advokátem se sídlem Lazarská 11/6, Praha 2, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství,
se sídlem Masarykova 31, Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 12. 2013,
č. j. 31653/13/5000-14303-701296, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského
soudu v Praze ze dne 27. 11. 2018, č. j. 11 Af 8/2014 – 70,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/