Vyhledávaní

10 As 272/2018 - 72 dokument judikát

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Michaely
Bejčkové a soudce Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobkyně: PLESOLAR, s. r. o., se sídlem
Vídeňská 172, Vestec, proti žalované: Státní energetická inspekce, se sídlem Gorazdova 24,
Praha 2, proti rozhodnutí žalované ze dne 15. 4. 2016, č. 902019516, sp. zn. 88/062109313,
v řízení o kasačních stížnostech podaných (I) Mgr. Davidem Satkem, advokátem se sídlem
Na Příkopě 1047/17, Praha 1, a (II) Mgr. et Mgr. Janem Kořánem, advokátem se sídlem
Opletalova 55, Praha 1, proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18. 10. 2018,
čj. 62 Af 85/2016-239, o návrzích na přiznání odkladného účinku kasačním stížnostem

t a k t o :

Kasačním stížnostem s e p ř i z n á v á odkladný účinek.


O d ů v o d n ě n í :

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/