Vyhledávaní

10 Afs 253/2017 - 23 dokument judikatura

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové, soudkyně
Michaely Bejčkové a soudce Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně: VOC Písek, s. r. o.,
se sídlem Pražská 286, Písek, zast. Mgr. Michalem Dejmkem, advokátem se sídlem Na Příkopě
583/15, Praha 1, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31,
Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 3. 2016, čj. 11480/16/5300-21444-711972,
v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích
ze dne 27. 7. 2017, čj. 51 Af 7/2016-34,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/