Vyhledávaní

3 Afs 73/2019 - 22 dokument judikát

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína
a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci žalobkyně: Jitka
Huňková, s. r. o., sídlem Svatopluka Čecha 1562, Lipník nad Bečvou, zastoupena
JUDr. Alfrédem Šrámkem, advokátem se sídlem Českobratrská 1403/2, Ostrava, proti
žalovanému: Generální ředitelství cel, sídlem Budějovická 1387/7, Praha 4, o přezkoumání
rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 2. 2017, č. j. 14076/2017-900000-304.4, o kasační stížnosti
žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 23. 1. 2019,
č. j. 65 Af 29/2017 - 58,

t a k t o :

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/