Vyhledávaní

2 Afs 27/2019 - 42 dokument judikátU S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců
Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: J. H., proti žalovanému:
Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, o žalobě proti rozhodnutí
žalovaného ze dne 30. 5. 2018, č. j. 18745/18/5100-41452-712275, o kasační stížnosti žalobce
proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 17. 12. 2018, č. j.
59 Af 32/2018 – 33,

t a k t o :

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í :

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/