Vyhledávaní

8 Ads 65/2017 - 22

8 Ads 65/2017-22


U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Miloslava Výborného
a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobkyně: M. S., proti
žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, pracoviště Ústí
nad Labem, se sídlem Revoluční 3289/15, Ústí nad Labem, o žalobě proti rozhodnutí žalované
ze dne 31. 5. 2016, čj. X, o námitkách proti rozhodnutí o odnětí invalidního důchodu, v řízení o
kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne
20. 2. 2017, čj. 42 Ad 20/2016-33,

t a k t o :

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/